Nová webová stránka

Moderný dizajn, prehľadná štruktúra, jednoduchá orientácia, komplexné informácie na jednom mieste – to sú hlavné atribúty našej novej webovej stránky. Obsahovo je stránka rozdelená do dvoch hlavných sekcií: služby a projekty, kde nájdete základné informácie o našich aktivitách. Budeme radi, ak zahlasujete, ako sa vám naša stránka páči.

Projekt MAFIS

Začali sme s realizáciou projektu MAFIS. Cieľom projektu Manažment financovania samospráv (MAFIS), implementovaného od 1. marca 2013, je prispieť k rozvoju riadiacich kapacít samospráv v oblasti finančného manažmentu a podpore partnerstiev v prihraničnom regióne Slovensko - Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Viac o projekte nájdete na jeho webových stránkach.